מערכת שעות

מערכת השעות עשויה להשתנות באופן חד פעמי או באופן קבוע

על כל שינוי ו/או עדכון תינתן הודעה מראש למנויים

תמונה8.png