דניאל כהן, מאמן ראשי
  • CF Trainer LV1

  • CF Trainer LV2

  • מתעמל קרקע ומכשירים בעבר

  • מציל ומדריך ספורט צבאי

אורן דגו, מאמן
  •  CF Trainer LV1 
מיכאל טאבי, מאמן
  •  CF Trainer LV1